30/06/2017 QĐ PHÊ DUYỆT TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 DỰ ÁN ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG

Ngày 30/06/2017 UBND Thành Phố Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG tỷ lệ 1/500

Nội dung chi tiết như sau:

Mọi thông tin về dự án liên hệ: 0868 609 331