Quận Hoàng Mai chỉ đạo GPMB đối với 24 hộ còn lại đường vành đai 2.5

Ngày 14/11/2017 Chủ tịch quận Hoàng Mai chủ trì cuộc họp về công tác GPMB. Sau khi nghe trung tâm PTQĐ, UBND các phường, các phòng ban, đơn vị và chủ đầu tư báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đồng chí chủ tịch UBND  Quận chỉ đạo như sau...

LIỀN KỀ ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG

BIỆT THỰ LIỀN KỀ ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG 

LIÊN HỆ NGAY: 0906 233 592 - 0868 609 331

LIỀN KỀ ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG

BIỆT THỰ LIỀN KỀ ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG 

LIÊN HỆ NGAY: 0906 233 592 - 0868 609 331